top of page
Stěhování Truck

Property settlement after divorce

Agreement– a win for both of you and cost containment.

Don't spend hundreds of thousands on a long lawsuits. Decide for yourself who will get what property.

 

 • The agreement must be concluded no later than 3 years after the divorce.

 • The agreement must be in writing if you conclude it during the marriage or when you are settling real estate..

 • Only part of the property can be settled by agreement. The rest can be dealt with later.

 • The agreement must not jeopardize the rights of creditors, otherwise it is ineffective against them.

 

 We have practical experience in preparing property settlement agreements. Get advice on what you are entitled to obtain.

Price

Draft agreement on property settlement - from CZK 5,000.

 • CZK 5,000 in case of property value up to CZK 500,000

 • CZK 7,000 in case of property value from CZK 500,000 to CZK 3,500,000

 • CZK 8,000 in case of property value from CZK 3,500,000 to CZK 5,000,000

 • CZK 12,000 in case of property value from CZK 5,000,000 to CZK 10,000,000

 • individual price in case of property value over CZK 10,000,000

Rozhodnutí soudu

Nedohodnete-li se, je potřeba se obrátit na soud, s návrhem rozdělení majetku. Soud může rozhodnout o rozdělení společné věci, přikázání do vlastnictví jednoho manžela za náhradu, přikázáním věci do podílového spoluvlastnictví manželů, prodeji v dražbě.

 

Soud vychází z těchto zásad:

 

 • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

 • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

 • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,

 • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,

 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

 

Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

 

Řízení o vypořádání společného jmění manželů je tzv. sporným řízením, ve kterém musí být manželé aktivní, tedy tvrdit a navrhovat ke svým tvrzením důkazy. Pozor, soud, stranami tvrzenou a prokázanou masu majetku podle pravidel stanovených v občanském zákoníku, tedy není vázán návrhy účastníků.

 

Náklady řízení

Na rozdíl od řízení o rozvodu nebo o poměrech k dětem, soudní výlohy a náhradu nákladů druhé strany stanovuje soud podle úspěšnosti ve sporu.

Dobrá rada advokáta vám může náklady soudního řízení významně snížit.  

Cena

Cena právních služeb bude záležet na více faktorech, a to zejména, jaký máte přehled o rozsahu společného jmění manželů, kolik soudních jednání bude ve věci nařízeno, nechá-li si soud zpracovat znalecké posudky, bude-li se protistrana odvolávat, atd.   

Contact

martina@ms-advokatka.cz

Tel: 00420 776 105 670

 

jan@js-advokat.cz

Tel: 00420 603 288 571

bottom of page