top of page
Stěhování Truck

Majetkové vypořádání po rozvodu

Dohoda – výhra vás obou a ušetřené peníze

Nevynakládejte statisíce za zdlouhavé soudní spory. Sami se dohodněte komu připadne jaký majetek.

 

 • Dohoda musí být uzavřena nejpozději do 3 let od rozvodu manželství

 • Dohoda musí být písemná, pokud ji uzavřete za trvání manželství, nebo když vypořádáváte nemovitost.

 • Dohodou lze vypořádat i pouze část majetku. Zbytek lze vypořádat později.

 • Dohoda nesmí ohrozit práva věřitelů, jinak je vůči nim neúčinná.

 

 Máme praktické zkušenosti s přípravou dohod o majetkovém vypořádání. Nechte si poradit na co máte nárok. 

Cena

Sepis dohody o majetkovém vypořádání - od 5 000 Kč.

 • 5 000 Kč v případě hodnoty majetku do 500 000 Kč

 • 7 000 Kč v případě hodnoty majetku od 500 000 Kč do 3 500 000 Kč

 • 8 000 Kč v případě hodnoty majetku od 3 500 000 Kč do 5 000 000 Kč

 • 12 000 Kč v případě hodnoty majetku od 5 000 000 Kč do 10 000 000 Kč

 • individuální cena v případě hodnoty majetku nad 10 000 000 Kč

Rozhodnutí soudu

Nedohodnete-li se, je potřeba se obrátit na soud, s návrhem rozdělení majetku. Soud může rozhodnout o rozdělení společné věci, přikázání do vlastnictví jednoho manžela za náhradu, přikázáním věci do podílového spoluvlastnictví manželů, prodeji v dražbě.

 

Soud vychází z těchto zásad:

 

 • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

 • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

 • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,

 • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,

 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

 

Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

 

Řízení o vypořádání společného jmění manželů je tzv. sporným řízením, ve kterém musí být manželé aktivní, tedy tvrdit a navrhovat ke svým tvrzením důkazy. Pozor, soud, stranami tvrzenou a prokázanou masu majetku podle pravidel stanovených v občanském zákoníku, tedy není vázán návrhy účastníků.

 

Náklady řízení

Na rozdíl od řízení o rozvodu nebo o poměrech k dětem, soudní výlohy a náhradu nákladů druhé strany stanovuje soud podle úspěšnosti ve sporu.

Dobrá rada advokáta vám může náklady soudního řízení významně snížit.  

Cena

Cena právních služeb bude záležet na více faktorech, a to zejména, jaký máte přehled o rozsahu společného jmění manželů, kolik soudních jednání bude ve věci nařízeno, nechá-li si soud zpracovat znalecké posudky, bude-li se protistrana odvolávat, atd.   

Kontakt

martina@ms-advokatka.cz

Tel: 00420 776 105 670

 

jan@js-advokat.cz

Tel: 00420 603 288 571

bottom of page