Rodinné právo

Rozvody (sporné i nesporné (dohodou))
Majetkové vypořádání manželů
Zúžení, rozšíření, změny společného jmění manželů
Úprava poměrů k dětem pro dobu do a po rozvodu manželství (výživné, výchova, styk s nezletilými)
Mezinárodní únosy dětí, řízení o navrácení dítěte do země původu
Zastupování před soudy
Předběžná opatření
Opatření proti domácímu násilí 

„Jakákoliv dohoda je lepší než letitý soudní spor. Zapomeňte na všechny důvody, proč by to nemělo fungovat, my najdeme jeden, proč to fungovat bude.“

 

 

Hledáte rozvodového právníka s lidskou tváří? Hladce Vás provedeme procesem rozvodu. 

 

- konzultace, porozumění důvodům k rozvodu, zajištění komunikace s protistranou,

- posouzení pravomoci, příslušnosti soudů a rozhodného práva při rozvodu s cizincem,

- podání návrhu na sporný i nesporný rozvod a zastoupení před soudem,   

- zprostředkování kontaktů na mediátora či psychologa,

- pomoc při komunikace s OSPOD, UMPOD.

 

 

Majetkové vypořádání manželů

 

- zastoupení při jednáních o obsahu majetkových dohod,

- zúžení, zrušení společného jmění manželů,

- smírné řešení vypořádání,

- posouzení pravomoci, příslušnosti soudů a rozhodného práva pro majetkové vypořádání s cizincem,

-  soudní smír,

- opatření proti vyvedení majetku ze společného jmění jedním z manželů

 

 

Brání vám druhý rodič ve styku s dítětem? Víte, jaká kritéria posuzují soudy při rozhodování o péči o děti? Poskytnu vám právní oporu v procesu úpravy poměrů k dětem.

 

- právní analýza vaší konkrétní situace a návrh možností a variant péče o děti,

- zajištění jednání a komunikace s druhým rodičem,

- návrhy dohod, střídavá, výlučná, společná péče a jejich varianty,

- předběžná opatření,

- pomoc při mezinárodních únosech dětí,

- kritéria pro stanovování výše výživného.

 

 

 

Podle ústavně-právních principů má každý rodič právo pečovat o své dítě ve stejné míře.

 

Čl.7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte: „Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.“

 

§ 865 odst. 1 Občanského zákoníku: „Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven.“

Kontaktujte nás

Zlatnická 1124/7, 110 00 Praha - Nové Město, Česká republika

Telefon: +420 603 288 571
e-mail: jan@js-advokat.cz

Telefon: +420 776 105 670
e-mail: martina@ms-advokatka.cz

Děkujeme za odeslání!

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon