top of page

Založení s.r.o. – společnost s ručením omezeným

 

Založení s.r.o., resp. poradenství k založení společnosti je služba vhodná pro klienty, kteří potřebují získat obchodní společnost, ale nechtějí ztrácet čas a nést riziko komplikací při právních jednáních spojených se založením a vznikem obchodní korporace svépomocí.

Před samotným založením s.r.o. Vám poskytneme právní posouzení, zda je s.r.o. vůbec ta správná forma společnosti, která je vhodná pro vaše podnikání, nebo zda je lepší podnikat např. jako OSVČ. Poradíme s výběrem správné živnosti a se získáním živnostenského oprávnění.

Naše služby zahrnují přípravu a zajištění veškerých dokumentů potřebných pro založení a zápis společnosti do obchodního rejstříku (zejména společenské smlouvy/zakladatelské listiny, prohlášení společníků/statutárních zástupců, souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, založení bankovního účtu společnosti, prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu, zařízení živnostenského oprávnění, žádost o zápis společnosti do veřejného seznamu), zajištění notáře, jakož i profesionální osobní poradenství. Založení obchodních společností nabízíme v rámci celé České republiky. 

Jednoduchá společnost

Jste-li již rozhodnuti s.r.o. založit, nabízíme vám základní cenu za tzv. jednoduchou společnost ve výši 6.000 Kč. Tato cena zahrnuje

 • plnou moc

 • společenskou smlouvu/zakladatelskou listinu

 • prohlášení společníků/statutárních zástupců

 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla

 • prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu

 • žádost o zápis společnosti do veřejného seznamu

 • zajištění notáře

Jedná se o cenu za tzv. jednoduchou společnost, kdy zakladatelský dokumenty obsahuje pouze základní zákonná ustanovení dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).  

Vedle této odměny se ještě hradí:

 • poplatek za notářský zápis o založení s.r.o. ve výši cca 4.000 Kč

 • poplatek za notářský zápis osvědčující skutečnosti zapisované do veřejného seznamu ve výši cca 1.000 Kč

 • poplatek za zápis do veřejného rejstříku notářem ve výši cca 300 Kč

 • Poplatky za stejnopisy notářských zápisů a za cestu notáře ve výši cca 1.000 Kč

 • Živnostenský list 1.000 Kč

 

Chci víc – společnost, která má složitější strukturu a zakladatelský dokument přesahuje základní zákonná ustanovení.  

Pokud potřebujete společnost s ručením omezeným na míru, se složitější korporátní strukturou, s podrobnějším nastavením práv a povinností společníků (shareholders agreement, vyloučení dědění podílů apod.), fakturujeme dle počtu hodin reálně strávených nad přípravou dokumentů, a to dle hodinové sazby.

bottom of page