top of page

CENNÍK ADVOKÁTNÍCH SLUŽEB

Cena právních služeb se v České republice řídí advokátním tarifem podle vyhlášky č. 177/2006 Sb. Tento vyhláška stanovuje výši odměny advokáta za jednotlivé úkony právní služby pro případ, že advokát a klient nemají dohodu o jiném způsobu odměňování (tj. není sjednaná smluvní odměna).

Odměna, která vám bude vyhovovat

Naše advokátní kancelář si zakládá na transparentním způsobu odměňování, kdy klient platí namísto vysokých odměn stanovených advokátním tarifem procentuálně z hodnoty věci, pouze skutečný čas spojený s poskytnutou právní službou. Tento způsob odměňování vychází často výhodněji než ostatní způsoby odměňování vyplývající z advokátního tarifu. V případě zájmu klienta je samozřejmě možno ujednat rovněž jiný způsob stanovení odměny, jako například odměnu v návaznosti na výsledek soudního sporu, fixní odměnu (tj. předem sjednanou celkovou odměnu za celou činnost) či odměnu na základě úkonů právní služby dle výše uvedené vyhlášky. 

Podle konkrétních požadavků na poskytnutí právních služeb vám rádi nezávazně sdělíme předpokládaný odhad nákladů a doporučíme způsob stanovení odměny, který pro vás bude nejvhodnější.

- hodinová sazba 2.200 Kč (zahrnuje všechny právní služby nad rámec balíčku, včetně zastupování před soudem) 

Využít služby advokáta se vyplatí

Pouze tehdy, kdy se necháte zastoupit advokátem, vzniká v případě úspěšného sporu nárok na úhradu nákladů právního zastoupení dle advokátního tarifu, na základě kterého vám náklady za každý úkon advokáta uhradí protistrana ze svých prostředků. Neúspěšná protistrana vám tedy musí uhradit náklady na soudní spor ve výši stanovené advokátním tarifem. Tato částka ve většině případů přesahuje částku, kterou nám za právní služby zaplatíte. Právní služby poskytnuté advokátem jsou navíc také pojištěné, a to pro případ eventuální škody způsobené pochybením advokáta.

SLUŽBA FIREMNÍHO ADVOKÁTA - BALÍČKY

Široká generální právní podpora - 19.000 Kč/měsíc

Potřebuje zabezpečit a pokrýt širší okruh právní problematiky spojený s činností a provozem vaší firmy? Tento balíček pro paušální zastoupení klienta zahrnuje zejména právní poradenství a konzultační činnost ve věcech souvisejících s předmětem podnikání klienta, sepis smluv, dohod a dalších listin pro klienta, posuzování smluv, dohod a dalších listin předložených klientem, sepis a posuzování pracovněprávních úkonů, uplatňování a vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta v mimosoudním řízení, sepis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta, zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem a při jednání u notáře. Balíček zahrnuje pravidelné měsíční poradenství v rozsahu 10 hodin. Hodiny čerpáte při osobních konzultacích nebo po telefonu či prostřednictvím emailu, dle Vašich potřeb či preferencí. Pokud byste sjednaný rozsah nevyčerpali nebo přečerpali, dohodneme se, jak budeme postupovat dál. Standardně nevyčerpané hodiny neztrácíte, přesuneme je do dalšího měsíce v rámci jednoho čtvrtletí.

HR oddělení - kvalifikovaná právní podpora – 11.000 Kč/měsíc

Záležitosti pracovního práva se někdy zdají triviální, ale ne vždy je tomu tak. Poradíme s problematikou pracovního práva a popř. i souvisejícími skutečnostmi, včetně specifických případů, se kterými se můžete setkávat pravidelně nebo i nahodile. Od smluv se subjekty prodávajícími stravenky, přes zajištění ubytovacích kapacit pro agenturní zaměstnance, převedení zaměstnanců na jiného zaměstnavatele nebo přesunu provozovny a zaměstnanců do jiného místa. Balíček zahrnuje pravidelné měsíční poradenství v rozsahu 6 hodin. Hodiny čerpáte při osobních konzultacích nebo po telefonu či prostřednictvím emailu, dle Vašich potřeb či preferencí. Pokud byste sjednaný rozsah nevyčerpali nebo přečerpali, dohodneme se, jak budeme postupovat dál. Standardně nevyčerpané hodiny neztrácíte, přesuneme je do dalšího měsíce v rámci jednoho čtvrtletí.

Začínající/drobný podnikatel nebo ukončení jeho činnosti - právní podpora - 10.000 Kč/měsíc (popř. jednorázově za 5 hodin)

Jste připravení svého koníčka změnit ve vydělávající byznys? Nebo děláte pár let na volné noze nebo v rámci své malé firmy a chcete mít jistotu, že po právní stránce máte své věci v pořádku (např. smlouvy, živnosti, GDPR)? Popř. chcete ukončit svou činnost nebo účast ve firmě? Zrevidujeme vaše podnikání nebo ukončení Vaší činnosti z právního hlediska, včetně ochrany z hlediska Vaší odpovědnosti a pomůžeme vám nastavit vaše smlouvy, procesy, popř. způsob ukončení činnosti, a minimalizovat tak vaše rizika a odpovědnost. Balíček zahrnuje pravidelné měsíční poradenství (popř. jednorázovou konzultaci) v rozsahu 5 hodin. Hodiny čerpáte při osobních konzultacích nebo po telefonu či prostřednictvím emailu, dle Vašich potřeb či preferencí. Pokud byste sjednaný rozsah nevyčerpali nebo přečerpali, dohodneme se, jak budeme postupovat dál. Standardně nevyčerpané hodiny neztrácíte, přesuneme je do dalšího měsíce v rámci jednoho čtvrtletí.

 

 

Vytvoření společnosti (založení a její zápis do veřejného rejstříku) - již od 6.000 Kč

Potřebujete společnost (obchodní korporaci) pro podnikání nebo jinou činnost? Připravíme a zajistíme veškeré podklady nezbytné pro její založení a zápis do veřejného rejstříku, zejména zakladatelský dokument, živnostenská oprávnění, bankovní účet, souhlas vlastníka nemovitosti pro umístění sídla a osob zapisovaných do veřejného rejstříku. Na vás bude jen podepsat příslušné dokumenty, popř. plné moci pro nás k provedení všech potřebných jednání a úkonů

Častá právní jednání

Kupní smlouva na byt či dům - Cena již od 5.000 Kč. Vyberte si kupní smlouvu na míru, podle vašich potřeb.

Balíčky:

Minumum

Sepsání kupní smlouvy

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

 

Předávací protokol

Příprava a tisk dokumentace včetně ověření podpisů

 

Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí nebo rezervační + 1.700 Kč

Advokátní úschova kupní ceny + 4.500 Kč

Porada s advokátem - NE

5.000 Kč

Standard

Sepsání kupní smlouvy

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

 

Předávací protokol

Příprava a tisk dokumentace včetně ověření podpisů

 

Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí nebo rezervační

Advokátní úschova kupní ceny + 4.500 Kč

Porada s advokátem - Ano  40 min

8.000 Kč

Komplet

Sepsání kupní smlouvy

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

 

Předávací protokol

Příprava a tisk dokumentace včetně ověření podpisů

 

Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí nebo rezervační

Advokátní úschova kupní ceny

Porada s advokátem Ano 70 min

12.000 Kč

 

Další případné služby nad rámec balíčku jsou účtovány hodinovou sazbou 2.200 Kč.

bottom of page